Empat Pilar Islam

Empat Pilar Sukses

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di dalam sebuah karyanya yang sudah populer Tsalatsatul Ushul/Tiga Landasan Utama, Syaikh Muhammad at-Tamimi rahimahullah memberikan mukadimah yang sangat penting bagi kita dalam beragama. Beliau menjelaskan bahwa ada empat hal penting yang harus kita pelajari; yaitu ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Beliau pun menyebutkan dalil atau Read More

Apakah agama islam itu?

Agamaku adalah islam, yaitu yang dituntunkan oleh Al-Quran dan Hadis Nabi mengenai peribadahan kepada Allah dan ketaatan terhadap-Nya. Allah subhanahu wa ta’ala berfirman: “Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam.” (Qs. Ali Imran: 19) Jibril bertanya: “Wahai Muhammad, terangkan kepadaku tentang Islam!” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Islam itu hendaklah engkau bersaksi bahwa tiada sembahan yang Read More

quran aqidah dan manhaj islam

Apakah Perbedaan Antara Aqidah dan Manhaj?

Oleh Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizhahullah Suatu saat, Syaikh ditanya: Apakah disana ada perbedaan antara akidah dengan manhaj? Beliau menjawab: Manhaj lebih luas daripada aqidah. Manhaj itu mencakup dalam hal aqidah, perilaku/suluk, akhlak, mu’amalah, bahkan ia meliputi segala sisi kehidupan seorang muslim. Setiap garis ketentuan yang harus dipatuhi oleh seorang muslim maka itu disebut Read More

Siapakah Nabimu?

Nabiku adalah Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muthallib, bin Hassyim. Hassyim termasuk suku Quraisy, suku Quraisy termasuk bangsa Arab, sedang bangsa Arab adalah termasuk keturunan Nabi Isma’il, putra Nabi Ibrahim al-Khalil. Beliau dilahirkan di Makkah. Ibu beliau adalah Aminah binti Wahb as-Zuhriyyah. Semoga Allah subhanahu wa ta’ala melimpakah kepada Nabi kita sebaik-baik shalawat dan salam. Read More

Siapakah Tuhanmu?

Tuhanku adalah Allah subhanahu wa ta’ala yang memelihara diriku dan memelihara semesta alam ini dengan segala nikmat yang dikaruniakan-Nya. Dan Dialah yang aku ibadahi, tiada sembahan yang hak selain Allah. Allah subhanahu wa ta’ala berfirman: “Segala puji hanya milik Allah, Tuhan Pemelihara semesta alam.” (Qs. Al-Fatihah: 2) Semua yang ada selain Allah subhanahu wa ta’ala Read More

Apakah iman itu?

Iman adalah keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota tubuh. Allah subhanahu wa ta’ala berfirman: “Orang-orang Arab Badui itu berkata: ‘Kami telah beriman’, katakanlah, Kalian belum beriman, tapi katakanlah ‘Kami telah tunduk.’ Karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian…” (Qs. Al-Hujurat: 14) Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Iman itu Read More

Apakah islam itu?

Islam ialah berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta’ala dengan mentauhidkan mengesakan-Nya dan tunduk kepada-Nya dengan penuh kepatuhan akan segala perintah-Nya serta menyelamatkan diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Allah subhanahu wa ta’ala berfirman: “(Tidak demikian) bahkan barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan. Maka baginya pahala pada sisi Rabbnya dan Read More

Rahasia Hidup Bahagia Bersama Al-Qur’an

Al-Quran adalah kalamullah, firman-firman Allah yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam melalui ruhul amin, malaikat Jibril yang mulia ‘alaihissalam. Di dalam Al-Qur’an tersimpan resep hidup bahagia. Di Al-Quran terdapat obat lahir dan obat batin kita. Yaitu dengan membacanya, menghafalnya, mengamalkannya, dan mengajarkannya. Abdullah bin Mas’ud radhiallahu anhu berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi Read More

1 2 3